Fraser Residence Hanoi chính thức khai trương tại Việt Nam

Fraser Residence Hanoi chính thức khai trương tại Việt Nam

Đây là khu căn hộ Fraser Residence đầu tiên tại Việt Nam, mở rộng danh mục quản lý hiện có của Frasers Hospitality tại đây lên ba thương hiệu