ỨNG VIÊN TÀI NĂNG 2022 - BỆ PHÓNG HOÀN HẢO CHO SINH VIÊN TẬP DƯỢT TRƯỚC CÁC KỲ TUYỂN DỤNG KHẮC NGHIỆT CỦA DOANH NGHIỆP

ỨNG VIÊN TÀI NĂNG 2022 - BỆ PHÓNG HOÀN HẢO CHO SINH VIÊN TẬP DƯỢT TRƯỚC CÁC KỲ TUYỂN DỤNG KHẮC NGHIỆT CỦA DOANH NGHIỆP

Đối với sinh viên kinh tế, các chương trình tuyển dụng Management Trainee của các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, Suntory Pepsico, BAT,... đã không còn là điều xa lạ. Management Trainee được xem là “TẤM VÉ VÀNG” giúp các bạn sinh viên tiến nhanh và tiến xa hơn trong công việc.