Cửa hàng dùng chiêu biến cá ươn thành cá tươi

Cửa hàng dùng chiêu biến cá ươn thành cá tươi

Bằng cách dán mắt nhựa lên con cá, cửa hàng ở Kuwait đã lừa được nhiều người tiêu dùng.