Thợ xây nhí 15 tuổi bị đoạt mạng

Thợ xây nhí 15 tuổi bị đoạt mạng

Trong lúc cãi cự ở đầu ngõ, Thao lấy dao đâm chết người đồng nghiệp 15 tuổi.