Các sản phẩm của Dược phẩm Á Âu: “95-97% khách hàng hài lòng và rất hài lòng khi sử dụng” - Theo khảo sát của Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Các sản phẩm của Dược phẩm Á Âu: “95-97% khách hàng hài lòng và rất hài lòng khi sử dụng” - Theo khảo sát của Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Trong khuôn khổ của Chương trình Tin Dùng Việt Nam thường niên, Ban tổ chức Chương trình và Ban biên tập chuyên trang Tiêu & Dùng, thuộc Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã khảo sát Đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng về 4 nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Thính, Kim Thần Khang, Ích Giáp Vương, gel làm sạch da và kháng khuẩn Subạc của Công ty Dược phẩm Á Âu. Kết quả cho thấy, có tới 95-97% khách hàng rất hài lòng và hài lòng khi sử dụng các sản phẩm này.