NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ CHO THẤY TÁC ĐỘNG CỦA LĨNH VỰC CHĂM SÓC  SỨC KHỎE ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ CHO THẤY TÁC ĐỘNG CỦA LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

Một nghiên cứu đa quốc gia gần đây có sự tham gia của Đại học Monash cho biết những thay đổi gần đây của môi trường đang gây ra những tác hại cho sức khỏe con người, nhưng ngược lại, chính các mô hình chăm sóc sức khỏe hiện nay của chúng ta cũng đang gây ra những tác động lên môi trường.