Giá xăng giữ ở mức 16.272 đồng/lít

Giá xăng giữ ở mức 16.272 đồng/lít

Đây là lần thứ 3 giá xăng dầu giữ nguyên trong năm 2019