“Đêm trầm hương sẽ đi sâu vào cảm xúc tinh tế của tâm hồn”

“Đêm trầm hương sẽ đi sâu vào cảm xúc tinh tế của tâm hồn”

Công ty Trầm Hương Khánh Hòa phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, công ty Sen Vàng TP. HCM tổ chức chương trình nghệ thuật “Trầm hương Khánh Hòa- Linh khí của trời đất” vào lúc 19h 30 ngày 30/4/2019 tại Quảng trường 2/4, thành phố biển Nha Trang.