Shopee triển khai chương trình hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản  phẩm nông sản các địa phương trên sàn TMĐT

Shopee triển khai chương trình hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản các địa phương trên sàn TMĐT

Shopee đã ký kết thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh Sơn La, Cục Xúc tiến thương mại, nhằm hỗ trợ đưa sản phẩm nông sản và các sản phẩm tiêu biểu khác của tỉnh Sơn La phân phối trên Shopee, trong khuôn khổ Hội nghị “Bàn giao sản phẩm Xoài Sơn La theo thỏa thuận tiêu thụ cho các đơn vị chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu và thương mại điện tử năm 2021”.