Sư thầy Thích Minh Quang: Tháng 7 âm lịch đẹp nhất năm

Sư thầy Thích Minh Quang: Tháng 7 âm lịch đẹp nhất năm

Theo quan niệm nhà Phật, tháng Vu lan là thời điểm \"thần lực chư tăng tỏa khắp mười phương\" sau thời gian dài ở ẩn trau dồi công hạnh.\r\n\r\n