Không lọt thịt lợn nhiễm dịch tả ra thị trường

Không lọt thịt lợn nhiễm dịch tả ra thị trường

Sau gần 10 tháng bùng phát dịch tả lợn châu phi tại Việt Nam, ngành nông nghiệp làm tốt công tác tiêu hủy và ngăn chặn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn bán ra thị trường. từ đó tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong nước. Công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi của Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh gia cao(OIE, FAO) về tính minh bạch và hiệu quả.