Sáng kiến công khai chữ viết giúp cảnh sát Mỹ nhanh chóng tìm ra sát thủ
Sáng kiến công khai chữ viết giúp cảnh sát Mỹ nhanh chóng tìm ra sát thủ
Chữ viết của kẻ đã giết ba mẹ con cảnh sát đăng trên 5 tấm biển quảng cáo lớn, treo thưởng 25.000 US...