Rác thải dồn ứ ở TP Cà Mau vì nhà máy xử lý ngưng 3 tháng
Rác thải dồn ứ ở TP Cà Mau vì nhà máy xử lý ngưng 3 tháng
Khoảng 80 tấn rác chưa xử lý được đưa về bãi tạm của TP Cà Mau mỗi ngày, trong khi nhà máy xử lý tiế...