Bộ Quốc phòng đã thoái hết vốn Nhà nước tại 10 doanh nghiệp
Bộ Quốc phòng đã thoái hết vốn Nhà nước tại 10 doanh nghiệp
Quân đội đã cổ phần hoá 32/38 doanh nghiệp, thoái hết vốn tại 10/21 công ty cổ phẩn....
Gần 5.500 chỉ tiêu vào khối các trường Quân đội năm 2018
Gần 5.500 chỉ tiêu vào khối các trường Quân đội năm 2018
Ngày 05/3, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban ...