Bộ Quốc phòng đã thoái hết vốn Nhà nước tại 10 doanh nghiệp
Bộ Quốc phòng đã thoái hết vốn Nhà nước tại 10 doanh nghiệp
Quân đội đã cổ phần hoá 32/38 doanh nghiệp, thoái hết vốn tại 10/21 công ty cổ phẩn....